Over Puur Cura

VISIE - Communicatie tussen zorg, organisatie en ICT

Wij bekijken vraagstukken vanuit 3 oogpunten: zorg, organisatie en ICT. Samenwerking is essentieel om een succesvol project te kunnen uitvoeren. Puur Cura gebruikt haar ervaring en deskundigheid om de wensen en eisen van de verschillende belanghebbenden op elkaar af te stemmen. Ons doel is daarbij om ICT in te voeren die voor iedereen werkbaar en overzichtelijk is.

MISSIE - Innovatieve projecten

Puur Cura voert (voornamelijk) innovatieve projecten uit. Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zorgorganisaties, ICT en wetgeving zijn ons speelterrein. Onbetreden paden en uitdagende projecten met een complex krachtenveld zijn onze motivatie.

GEZONDHEIDSZORG - Uitdagende, eigenzinnige sector

De gezondheidszorg heeft zijn eigen aardigheden. De huidige ontwikkelingen in de zorg geven interessante uitdagingen waar wij ons graag op storten.

ACHTERGROND - Kennis en ervaring in de zorg

De oprichters van Puur Cura, Jeroen Biesboer en Arjen Vos, combineren hun bedrijfskundige en ICT achtergrond met kennis en ervaring in projectmanagement in de zorg. Bij hun studie Bedrijfs-Informatie-Technologie studeerden zij af op het Elektronisch Medisch Dossier. Inmiddels hebben Jeroen en Arjen samen zo'n 30 jaar ervaring in diverse segmenten van de zorg, zoals de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), jeugdgezondheidszorg, eerste- en tweedelijns zorg, GHOR, ambulante zorg en acute zorg.