Gedragscode

De gedragscode van Puur Cura bestaat uit 10 punten. Hiermee sluit Puur Cura zich aan bij de gedragscode van KIVI NIRIA (Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

De gezondheidszorg in Nederland is een integraal onderdeel van onze samenleving. Aangezien onze professionals werkzaam zijn in de zorg, wordt van hen verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdrage aan mens en maatschappij. Puur Cura is zich er van bewust dat haar diensten van grote invloed kunnen zijn op de ondersteuning van de zorg, haar primaire proces en de inrichting van de organisaties in de gezondheidszorg. Puur Cura streeft hierbij naar een hoge graad van professioneel en verantwoord gedrag van de professionals. 

Ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van de professionals is onderstaande gedragscode opgesteld:

  1. Wij houden bij beslissingen rekening met de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving. Daarnaast maken wij de factoren bekend die de veiligheid van de maatschappij en het milieu beïnvloeden.
  2. Wij maken belanghebbende attent op mogelijke belangenverstrengeling of de schijn daarvan.
  3. Wij dragen bij aan duidelijke communicatie rond producten, diensten en oplossingen met betrekking tot de toepassing en de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
  4. Wij wijzen iedere vorm van omkoping af.
  5. Wij baseren onze conclusies, aanbevelingen en aanbiedingen op de meest actuele, beschikbare informatie.
  6. Wij onderhouden onze competenties, kennen onze grenzen en maken die in onze dienstverlening aan anderen bekend.
  7. Wij vermelden bij publicaties, rapporten en andere voorkomende werkzaamheden de bronnen en bijdragen waarop ons werk steunt en wij staan hierbij open voor terugkoppeling en aanbevelingen.
  8. Wij respecteren de culturele waarden en de bevolking van de landen waarin wij werken.
  9. Wij behandelen anderen met respect en vermijden schade aan henzelf, hun eigendom, reputatie en werk.
  10. Wij dragen door een loyale en open samenwerking naar vermogen bij aan een gezonde ontwikkeling en toepassing van onze werkzaamheden in zijn vele facetten.

Iedere professional van Puur Cura wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden.